Show More

הקליק שלי

אני מצלמת באהבה, מצלמת עם כוונה, דלוקה על החיבור שלי ושל המצולם שמשתקף דרך המצלמה.

מאמינה בכל ליבי שבכולנו יש יופי ומיוחדות, ובאווירה נעימה זה נחשף בטבעיות.

למדתי עם השנים לקבל את "הפגמים" שראיתי בעצמי והיום אני רואה את השלם ואוהבת!

(וככה אני גם מצלמת)

מזמינה אותך לחווית צילום אחרת, משחררת ומחברת!!!

1/1

רגעי קסם...

הריון ומשפחה
צילומי ילדים
לקראת מצוות
תמונות טבע
אירועים בטבע
צילומי נשים
Show More